ค่อยๆ ลดโควตานมมื้อดึก จาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในที่สุด

แบบทดแทน เหมาะสำหรับเด็กที่ติดขวด แต่ไม่ถือขวดนมติดตัวไปมา ไม่งีบคาขวดนม เด็กที่เริ่มใช้แก้ว ขณะทานอาหาร หรืออาหารว่างบ้างแล้ว
วิธีการ
- ใช้แก้วหัดถองทั้งกับนม น้ำดื่มและน้ำผลไม้ เพื่อให้เด็กชินหูชินตา
- เริ่มฝึกอายุ 6 เดือนใช้แก้วหัดดื่ม อาจให้เด็กเล่นแก้วฝึกหัดดื่มจนคุ้นเคยก่อน
- การฝึกเด็กใช้แก้ว เริ่มจากให้เด็กฝึกจับแก้วเปล่าใบเล็กๆ บูรพการียกแก้วจรดปากดื่ม ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
- ใส่น้ำโควตาน้อยๆ ให้เด็กฝึกจิบก่อน ระยะแรกเด็กอาจยังสำลักหรือทำน้ำหกเพรื่อบ้าง
- ให้เด็กใช้แก้วขณะทานภักษาทุกมื้อ ไม่ใช่ใช้เนื้อๆเมื่อถึงมื้อนม
- ไม่ให้เด็กถือขวดนมติดตัว
3. แบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะสมกับเด็กที่ติดขวดแล้ว ส่วนใหญ่จะได้ผลใน 3 สัปดาห์
วิธีการ
- ค่อยๆ ลดขวดนมทีละน้อย ทีละ 1 ขวด ทุก 2 – 4 วัน โดยให้ดื่มนมจากถ้วยน้ำแทน
- ค่อยๆ ลดนมทีละขวด ค่อยๆ ลดมื้อที่ไม่สำคัญก่อน ประดุจดัง มื้อกลางวัน หรือมื้อดึก หลังเที่ยงคืน
- หากเด็กงอแงอาจใส่น้ำให้ผู้เยาว์ดูดแทนนมในช่วงมื้อก่อนนอนหรือทิวา
- ค่อยๆ ลดโควตานมมื้อดึก จาก 8 ออนซ์ เหลือ 4 ออนซ์ จนงดได้ในที่สุด
- หากเด็กยังงอแง อาจใช้วิธีเพิ่มปริมาณจุกนมให้รูกว้างขึ้น เพื่อให้เด็กรอบคอบการดูดมากขึ้น ไม่เชี่ยวชาญนอนดูดสบายๆ เหมือนก่อน แต่ต้องไม่กว้างจนเด็กสำลัก
- ระหว่างการหย่าขวดนม อาจดึงดูดความสนใจเด็กโดยให้เลือกแก้ว ประดับแก้วเอง ใช้หลอดแบบแปลกๆ

ระหว่างการ#ลองของใช้เด็กควรกอดเด็กเพิ่มเป็นพิเศษ และขอความร่วมมือจากลูกทีมคนอื่นๆ ในบ้าน เนื่องจากเด็กอาจร้องไห้โยเย หรือหงุดหงิด

Comments are closed.