บริการรับส่งเอกสาร ส่งของ เก็บเช็ค วางบิล

การส่งของไปพิเทศ
ถ้าเป็นพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ข้ามชาติ (International Parcel)
เป็นบริการส่งพัสดุไปวิรัชตามปกติ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม เก่งปิดผนึกได้ ค่าบริการสูงกว่า พัสดุย่อย
แต่เหมาะสำหรับประชาชาติ ที่เสี่ยงกับการที่ของจะหาย อย่าง อิตาลี และ ฝรั่งเศส แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ทางอากาศ ทาง SAL
และทางภาคพื้น เหมือนพัสดุย่อย ช่วงเวลาส่งก็พอๆ กัน
ข้อตกลงการใช้บริการ
- ความจุอย่างสูง : แต่ละด้านไม่เกิน 1500 มม. ด้านแวงที่สุด รวมกับความยาววัดโดยรอบห่อพัสดุภัณฑ์ ส่วนที่โค่งที่สุดซึ่งไม่ใช่ ด้านที่มีความยาวที่สุดไม่เกิน 3000 มม.
- ปริมาตรอย่างต่ำ : ไม่ต่ำกว่า 90 x 140 มม. ม้วนกลมดิกด้านยาว + 2 เท่า ของเส้นผ่าแกนกลางไม่ต่ำกว่า 170 มม. และด้านยาวตกขอบไม่ต่ำกว่า 100 มม.
- น้ำหนักสูงสุด : ไม่เกิน 20 กิโล

ถ้าเป็นไปรษณีย์ด่วนเลิศ (EMS) สิ่งของที่คุณส่งจะได้รับการกระทำ อย่างรีบด่วน ทุกขั้นตอนโดยมีระบบงานวิเศษ แยกเป็นเอกเทศ จากระเบียบงานไปรษณีย์ตามปกติbangkok shipping
คุณจึงมั่นใจได้ทั้งในด้านความรวดเร็ว ปลอดภัย และถึงมือผู้รับแน่นอน การไปรษณีย์ไทย ยินดีคืนค่าบริการให้คุณ หากสิ่งของถึงมือผู้รับ ล่าช้ากว่าหลักเกณฑ์การนำจ่ายที่กะๆ และถ้ามีการเสียหายหรือหายไปเกิดขึ้น เพราะความพลาดพลั้งของการไปรษณีย์ คุณจะได้รับการชดใช้ค่าป่วยการ

Comments are closed.