โปรแกรมบริหารจัดการสมาชิก

กระทู้ถามยอดนิยมว่าเรียน IELTS แห่งใดดีทำให้มีการเปิดรับอบรม ติวสอบ IELTS โดย ผู้เรียนเป็นจำนวนมาก ทั้ง
ที่มีคุณภาพบและไม่มีคุณค่า สอบIELTS ได้ 7.0 โดยเน้นสอน เคล็ด การทำแบบทดสอบ ทั้ง 4 part พร้อมแบบอย่างข้อสอบIELTS เก่าๆ ฝึกสอนเป็นกันเองครับ เคยสอนทั้งนักเรียน นักศึกษา หรือ กระทำแล้วครับ ยืนยันผลสอบเกิน 6.0 จริงครับบางที่ถ้าไม่ได้คะแนนตามที่กำหนดก็อาจจะกลับมากราบเรียนใหม่ได้ คิดค่าสอน300บาท/ชม ครับผมได้ 8.0 แต่สอนเน้นเพ่งตรงส่วน reading ที่ตัวเองถนัดสอนielts ยังคิดแค่ราคาทดลอง ขณะละ 100 บาทเป็นต้นไปเอง ขึ้นอยู่กับนักเรียนเองว่าจะมีความถนัดรีบการสอนได้ดีเพียงใด

Comments are closed.